A Jupiter a Szűzbe lép

2015. augusztus 11-én, amikor  a Jupiter átlép a színes egyéniségű, harsány Oroszlánból a visszafogottabb Szűz jegyébe, nagy váltásra kerül sor.  Száműzetése jegyében az expanzió és a gyarapodás planétájának vissza kell fognia magát, így csak fegyelmezett keretek között terjeszkedhet. A fergeteges bulik, pancsolás, tüzes, egynyári kalandok időszakát az aratásé váltja fel, ami egyben felkészülés a hideg télre is.

 

 
A Nagy Jótevő kb 1 évig tartózkodik egy jegyben és 12 év múlva tér vissza. Legutóbb 2003 augusztus 28 – 2004 szeptember 24 között vendégeskedett itt, jelenlegi látogatása pedig 2016. szeptember 9-ig tart. Ez az időszak a Szüzek, a Bakok és a Bikák számára a legkedvezőbb, de a Rákok és a Skorpiók is profitálhatnak belőle. (Ez persze nagyon durva általánosítás, érdemleges választ csak egy személyes horoszkópelemzés adhat)

 

I. Általános analógiák

 

 

A Jupiter általános jelentéstartalma

 

 

Jupiter

A hagyományos asztrológia Fortuna Maior-ként,  azaz a Nagy Szerencse őselveként tiszteli a Jupitert.  És valóban, még egy problémás horoszkóp esetében is a képlet tulajdonosa úgy találja, hogy a dolgok sokkal olajozottabban működnek a jupiteri hatások alatt álló életterületeken (tehát abban a házban, ahol tartózkodik, amelyeket más bolygókkal alkotott fényszögei összekötnek ill. amelyek felett éppen áthalad).

 
Ezekben a témákban nem csupán örömét leli, hanem horizontja tágítására is késztetést érez, akár anyagi, akár szellemi értelemben gyarapszik, fejlődik, széles körű rálátása van az adott életterületen zajló folyamatokra. Mivel a Jupiter a hit, bizalom, önbizalom jelölője is, maga is ösztönösen bízik a gondviselésben, szenvedélyesen kutatja a dolgok értelmét – hiszen rájuk találva még a legnagyobb nehézségeket is készségesen elviseli. Ugyanilyen erős késztetést érez ezeknek az életterületeknek a fejlesztésére, ennek érdekében pedig, konkrét vagy átvitt értelemben nagy utazásokra is vállalkozik.

 
A jogérzék, morál, magasabb igazságok princípiumaként a Jupiter a képlet tulajdonosának világnézeteiről, etikai érzékéről – vagy éppenséggel ennek hiányáról is felvilágosítást ad, akárcsak más vallások, kultúrák felé való nyitottságáról, szintetizáló képességéről, életbölcsességéről, felsőbb fokú tanulmányok, nagyobb utazások lehetőségéről , optimista beállítottságról, humorérzékről, életörömről.

 
A fizikai égitesthez hasonlóan, amely nem csupán hatalmas, hanem a körülötte keringő több mint 60 holddal valóságos kis rendszer a Naprendszeren belül, a jupiteri alkatok is öntörvényűek, kreatív energiáik majdnem olyan bőségesen áradnak, mint a Napé. Magától értetődő, hogy az ilyen intenzitású folyamatokat nehéz mederben tartani, ezért a túlzások, féktelenség szintén részei az őselv természetének.

 

 

Olümposzi túlkapások

 

Zeuszt, az istenek atyját szinte valamennyien ismerjük a görög mitológiából, akárcsak római megfelelőjét, Jupitert. Az istenek atyja az Olümposz magaslataiból kormányozta az égi és a földi tartományokat. Adományai valóban nagyszerűek voltak, törvényalkotóként pedig, a Szaturnusszal ellentétben az élet élvezetére is lehetőségeket adott. De ha megsértették, könyörtelen, sőt kegyetlen is tudott lenni. Hirtelen haragjában villámaival sújtott halálra, s bár alapvetően nem tartozott a bosszúálló típusú istenek közé, “indokolt esetben” örökkévalóságig tartó szenvedést is mérhetett áldozatáira. Prométheusz titánt pl. aki a tüzet ellopta az embereknek, arra ítélte, hogy egy sziklához láncolva nap mint nap elviselje amint egy saskeselyű a máját (az orvosi asztrológia szerint a Jupiter által uralt szerv) marcangolja.

 
Szintén a mitológiából tudjuk azt is, hogy ha rájött az isteni gerjedelem, felesége, Héra leglátványosabb féltékenységi jelenetei sem bírták távol tartani a csajozástól. Az sem izgatta különösebben, hogy fájdalmat okoz asszonyának, esetleg nevetségessé teszi magát, hanem zabolátlanul követte pillanatnyi impulzusait.

 

 

 

A jupiteri túlzások az emberek világában sem működnek másként: ha pl. a terjeszkedés nem tud szellemi szinten megvalósulni, zabálásrohamokat, ennek megfelelően pedig túlsúlyt eredményezhet, de a mértéktelenség más formában is destruktívvá válhat. (pl. ivás, költekezés, mindenféle típusú pazarlás, kicsapongás, tartalékok elprédálása, stb. ) Az arrogancia, túlzásba vitt öntörvényűség szintén problémákat okozhat (utóbbi akár testi szinten is, sejtburjánzás, különböző, legtöbbször jóindulatú daganatos betegségek formájában is), akárcsak a fanatizmus, dogmatikus vakhit, álszentség, jogi túlkapások.

 

 
A mundán asztrológiában a Jupiter a joggal, törvényalkotással, jogi egyetemekkel – és általában a felsőoktatással, az igazságszolgáltatás intézményeivel áll kapcsolatban , egyszersmind, a világnézet, vallás jelölőjeként egyházakkal, egyházi méltóságokkal, a világi életben is fontos, főleg külsőségekre, reprezentációra szorítkozó vallásos ceremóniákkal, tisztségekkel. Külfölddel, nagy utazásokkal, tengeren túli országokkal való analógiái miatt az idegenforgalommal, turizmussal is kapcsolatba hozható, akárcsak a szórakozást, kikapcsolódást szolgáló intézményekkel.

 

 

 

A Szűz analógiái

 

jup virgo

A Szűz jegye és a hozzá rendelhető 6-os ház  többek között a munkával és az ehhez való viszonnyal, a napi rutinokkal, a részletek iránti fogékonysággal, hasznossággal, szervezéssel, szolgálattal  (beleértve  a katonai szolgálatot, az alkalmazotti státust is), az egészség és betegség  kérdéseivel, egészségügyi intézményekkel áll kapcsolatban. Javulás, terjeszkedési lehetőség tehát főleg ezekben a témákban mutatkozik (illetve, egyéni horoszkópban a Szűzbe eső életterületeken, azaz házakban) . Ez az analógia azonban, a többihez hasonlóan, nem alkalmazható automatikusan.

 
Egyfelől azért nem, mert míg a bőség és az optimizmus princípiuma az Oroszlánban akkor is nagyvonalúan osztogatta ajándékait, amikor nem volt mögötte valós fedezet, száműzetése jelében,  a Szűzben meglehetősen szűkmarkúvá válik. A hidegfejű Merkúr uralma alatt a feltétlen bizalom és hit bolygója is meglehtősen szkeptikus lesz. Míg az egészséges kétely, a józan ész nélkülözhetetlen a komoly szellemi teljesítményhez és a sikeres alkotómunkához, a saját és mások alkalmasságát folyamatosan megkérdőjelező kishitűség, önbizalomhiány rengeteg kárt okozhat.

 

 

 

Másfelől, a Szűz jegyén való átvonulása során a Jupiter erőpróbáló fényszögeket létesít a Neptunnal (2015. szeptember – október), és újra kvadrátba kerül a Szaturnusszal. A Jupiter – Szaturnusz ciklusai, Jupiter – Szaturnusz kvadrát című cikkekben már bemutatott bolygókapcsolatot 2016 tavaszán – koranyarán diszharmonikus Neptun hatások (Jupiter – Neptun – Szaturnusz T- kvadrát) teszik még nehezebben kezelhetővé. E befolyások miatt pedig javulás helyett éppenséggel valamilyen fajta hiányra, korlátozásra, kaotikus állapotokra kell számítanunk az említett életterületeken.

 

 

 

A harmonikus fényszögek által jelzett jótékony hatások rövidebb ideig érvényesülnek, és a Jupiter – Plútó trigon (2015 október második fele, majd 2016 március, 2016 július) a gyengébb hatású belső bolygók (Nap, Hold, Merkúr, Vénusz, Mars) vesznek részt bennük. Nagy elkeseredésre azonban nincs ok, hiszen a meglehetősen szűkös készletek ellenére a felszín alatt még bőven vannak tartalékok. Így, ahelyett hogy a sült galambra várakoznánk, keményen meg kell dolgoznunk azért, hogy élvezhessük a jupiteri jótéteményeket.

 

 

 

Bár a Szűz jegye egyénenként más és más területeket ölel fel a születési képletekben,  bizonyos, hogy a princípium analógialáncolatához tartozó témákkal, ilyen vagy olyan formában valamennyien szembesülni fogunk.

 

II. A tranzit főbb témái

 

 erm8

Munka, szervezettség, hatékonyság

 

– A  hasznosság, szervezettség, hatékonyság kérdéseivel az egész tranzit időtartama alatt foglalkoznunk kell, és természetesen nem csak negatív értelemben. Szakmai területeken, munkakörülményeinkkel kapcsolatos javulásokra lehet számítani, de csak akkor, ha magunk is teszünk érte: a Merkúr uralma alatt álló Szűz Jupiter tanulás, praktikus készségei fejlesztése révén halad előre. Itt az ideje tehát elgondolkozni, hogy az Oroszlánon való áthaladása idején felfedezett kreatív képességeket milyen módon tudnánk a legjobban kamatoztatni, nagyszabású aspirációinkat pedig miként válthatnánk valóra, hogyan tehetnénk magunkat annyira nélkülözhetetlen szakemberekké területünkön, hogy a legsúlyosabb munkanélküliségi hullám idején se látsszunk ki a megbízásokból. Eközben az sem szegheti kedvünket, hogy a nagy ugrást apró lépésekben, a részletekre gondosan odafigyelve kell megtennünk. Ez a gyakorlatban különféle, az elhelyezkedést segítő tanfolyamok elvégzését, oklevelek megszerzését jelentheti, vagy autodidakta módon teszünk szert a továbblépéshez szükséges készségekre.

 

 

A történelmi – társadalmi környezet is arra ösztönöz, hogy összeszedjük tartalékainkat és a lehető legtöbbet hozzuk ki belőlük. A recesszió – teremtette helyzetekre ugyanis nincsenek általános receptek, a megoldást talán nem is közösségi szinten, hanem egyénileg, saját erőforrásainkra, gyakorlati érzékünkre támaszkodva lehet megtalálni. Ehhez komoly, a gyakorlatban is hasznos teljesítménnyel lehet kimunkálni, a részletek kidolgozása, a türelem szintén fontos. Minél praktikusabbak, nélkülözhetetlenebbek vagyunk ugyanis, annál valószínűbb, hogy megtarthatjuk a meglévő pozíciót, vagy alakíthatunk ki újabb lehetőségeket magunknak.

 

 

Egészség és betegség kérdései

 

bio

Mivel a 6-os mundánház a Szűz jegyébe esik, az egészség és betegség kérdéseivel is kapcsolatban áll. A régebbi idők asztrológiája valamivel árnyaltabban fogalmaz: míg az életerőre, testi – lelki állóképességre az első házban keres utalásokat, a 6. házat kimondottan a velünk született betegséghajlamokkal, belső „törésvonalainkkal” hozza összefüggésbe.

 

 

Értelemszerű tehát, hogy a Jupiter hosszas vándorlása a Szűzön sok szempontból világítja meg majd az egészség és betegség témáit. Valószínű pl. hogy gyakoribbakká válnak a bolygó és a jegy által jelzett egészségi problémák. Ezek felmerülését részben saját helytelen életvitelünknek köszönhetjük (hiszen az egészségtelen életmóddal szerzett betegségek is a 6. ház témáihoz tartoznak, a vele szemben levő 12. ház pedig egyebek mellett önsorsrontó forgatókönyveinkre is utal, magának a Jupiternek az egyik legnagyobb gyengéje meg éppenséggel a mértéktelenség), részben pedig a környezeti hatások miatt válunk érzékenyekké rájuk.

 

 

Folyamatosan nagy energiát kell tehát fordítanunk arra, hogy meg se betegedjünk, és ennek érdekében pedig saját szervezetünk öngyógyító erőit kell aktiválnunk, illetve a nagyanyáink korában bevált természetes gyógymódokat érdemes alkalmaznunk. És nem csak azért, mert ez az eszköztár igazán illik a Szűz karakteréhez, hanem azért is, mert az egészségügyi ellátás is komoly válságon megy keresztül, a rendelkezésre álló szolgáltatások minősége a közeljövőben még több kívánnivalót hagy majd maga után, az árak pedig tovább emelkednek. Ezek a hatások akkor érvényesülnek a legintenzívebben amikor újra összeáll a Szaturnusz – Neptun kvadrát (2015 vége), majd a Jupiter – Szaturnusz kvadrát (2016 tavasza), majd  a Jupiter – Neptun – Szaturnusz T kvadrát (2016 tavasza – koranyara)  időszakában. A nagy nyomás, gazdasági bizonytalanság, társadalmi feszültségek is felőrölhetnek, hiszen ne feledjük: bármennyire szorgalmas, megbízható is a Szűz, meglehetősen érzékeny.

 

 

Személyre szabott gyógyító praktikák

A Szűz azonban a gyógyításhoz társított jegyek egyike is. Így az elkövetkező egy év alatt egyedülálló lehetőségeink adódnak, hogy megtaláljuk  a karakterünknek legmegfelelőbb terápiát, mélyreható gyógyulási folyamatokat indítsunk el szervezetünkben, önmagunk legjobb terapeutájává váljunk. Ha eddig még nem kezdtük el, vagy folyamatosan kudarcot vallottunk, most jó eséllyel vehetjük fel a harcot felesleges kilóinkkal és káros szenvedélyeinkkel. Bár az irritációkat nem iktathatjuk ki környezetünkből, azok a megoldások, praktikák is földközelben vannak, amelyekkel védekezhetünk ellenünk.

 

A föld elem képviselőinek, különösen a Szűz típusoknak karakterükből fakadóan jó érzékük van a szervezet regenerációs képességének valamint a természet gyógyító erőinek a kiaknázásához. Sokuk ismeri pl. a gyógynövényeket,  érdeklődik a makrobiotika, teljes értékű táplálkozás, biogazdálkodás, népi gyógyászat, természetgyógyászati irányzatok iránt. Egészségünk megőrzése érdekében nekünk sem ártana tehát kiaknázni ezeket a módszereket. Azonban vigyázat: még a Szűz Jupiter is hajlamosíthat túlzásokra. Ebben az esetben pl. fennáll annak a veszélye, hogy abba betegszünk bele, hogy túlságosan, életszerűtlenül egészségesen próbálunk élni.

 

Önmegtagadásról szó sincs. Épp ellenkezőleg: meg kell tanulnunk a föld elem karakterének megfelelően feltöltődni. Ennek érdekében tartsuk tiszteletben természetes ritmusainkat, azaz étkezzünk rendszeresen, aludjuk ki magunkat, tartózkodjunk minél többet a természetben. Pozitív hatása lehet a kertészkedésnek a kézügyességet igénylő hobbiknak,  a  különböző kézműves tevékenység: iparművészettől, restaurálástól  kezdve a “hétköznapi” barkácsolásig.

 

 

Szegények vagyunk, de jól élünk

 

Anyagi haszonra természetesen a Jupiter Szűzben való haladása idején is szert lehet tenni, de ez, a szükséges szakmai készségek megszerzése mellett inkább a költekezési szokások átalakításával, a kiadások átcsoportosításával, egészségesebb, környezettudatos életmód kialakításával, újrahasznosítással érhető el. Azzal is rengeteg pénz spórolható meg, ha ahelyett, hogy gondolkodás nélkül kidobnánk régi holmiinkat, kisebb – nagyobb javításokat eszközlünk rajtuk, felújítjuk őket. Turkálókból, bolhapiacokból gyakran fillérekért sokkal jobb minőségű ruhák, kiegészítők szerezhetők be, míg könnyen előfordulhat, hogy a sok tízezer forintért csak rongyokat kapunk. Jó ötlet böngészni a használtcikk – boltokban, antikváriumokban is.

 

A nagy rendrakás

A perfekcionista Szűz elv hatására az előttünk álló év alatt folyamatos késztetést érezhetünk  életünk tökéletesítésére, az elrontott dolgok helyrehozatalára. Káosz- uralta életterületeink, amelyek kiszaladtak ellenőrzésünk alól, figyelmünk középpontjába kerülnek. Persze a velük való bíbelődés nem biztos, hogy mindig örömöt okoz, de ha megpróbálunk kibújni a feladat alól, a sors majd rákényszerít, hogy foglalkozzunk vele.

 

A Szűzben állomásozó Jupiter (különösen azokban az időszakokban , amikor kvadrátba kerül a Szaturnusszal) megköveteli, hogy mindazt, ami nem működik életünkben, mikroszkóp alá helyezzünk, a hajszálrepedések után kutassunk és megoldásokat keressünk a problémára. Mindez sok szorongással, aggodalommal jár, időnként pedig hiperkritikussá válhatunk vagy agyonhajszoljuk magunkat.

 

 

A lehetséges szépséghibák

 

 

Mekk mesterKöztudott, hogy az ördög a részletekben rejtőzik. A Szűz minőség esetén ez fokozottan így van. A műszaki hibák sokkal gyakoribbak mint általában, a források tényleges hiánya, vagy a rosszul értelmezett takarékosság pedig arra sarkallhat, hogy házilag találjuk meg a megoldás. A végeredmény sokféle lehet a Mekk Mester – típusú eszelős bütyköléstől a zseniális barkácsmunkáig.

 

 

 

Természetesen átvitt értelemben is homokszem kerülhet a gépezetbe. Az egyensúlyt kezdettől fogva nehéz megtalálni, hiszen a kapkodás szarvashibákat eredményezhet, melyek különösen a retrográd fázisban üthetnek vissza kíméletlenül. No de a részletek iránti megszállottság kilátástalan szöszmötölésbe is átcsaphat, amikor is, a jó bolygókapcsolatok (pl. az október második felében ható trigonok ill. a 2016 májusi nagy földtrigon) adta lehetőségek ide vagy oda, a elmarad a nagy szintézis és soha az életben nem készülünk el munkánkkal. A bürokrácia, az aprólékos, de életszerűtlen rendelkezések, szabályozások, az eredeti törvény szellemével még köszönőviszonyban sem levő, betű szerint alkalmazott előírások is rengeteg fejfájást okozhatnak.

 

 

 

Az idegeskedésre egyébként is hajlamos, hiperkritikus Szűz nyomás hatására elviselhetetlenné válik. Folyamatos zsémbelés, hipochondria, görcsösség, kicsinyesség, kényszeres pedantéria, fösvénység, munkamánia, a hibák folyamatos keresése szintén a kellemetlen kísérő tünetek egyike. Ennél már csak az a rosszabb amikor egyik legszebb erénye, a segítőkészség válik az agresszió eszközévé. Ilyenkor nélkülözhetetlenné teszi magát, azt kommunikálja, hogy csupa élhetetlen alakkal van körülvéve, és ha nem végezne el helyettük minden munkát, bizony- bizony káoszba süllyedne a világ. Mi sem természetesebb tehát, hogy szűkebb – tágabb környezetünkből folyamatosan ilyen hatások záporoznak ránk, de ha valóban őszinték vagyunk magunkkal szemben, saját viselkedésünk árnyoldalaiként is tetten érhetjük őket.

 

 

 

 

Ínséges idők

 

erm5

A Szűz jegy analógialáncolatából következően ennek az időszaknak a munkaviszonyra, egészségügyre lehet a legnagyobb hatása. Könnyen elképzelhető pl. hogy újabb elbocsátási hullám, tömeges munkanélküliség, a gazdasági helyzet további romlása várható, ezzel párhuzamosan pedig kemény harc folyik a meglévő munkahelyek, megbízások megtartásáért. Ennek során bizonyítani kell, mennyire nélkülözhetetlenek, alaposak, praktikusak, szervezettek vagyunk A javadalmazás enyhén szólva sem túl nagyvonalú, a „versenyképes” fizetésekért sokkal többet kell dolgozni, mint pl. a 2000-es évek elején vagy a ’90-es években, a munkáltatói visszaélések szintén növekvő tendenciát mutatnak. Apait- anyait bele kell adni tehát, hogy méltányos munkafeltételeket, a teljesítménnyel arányban álló bérezést harcoljunk ki magunknak. Az alulfizetett – vagy ki sem fizetett – munkák, embertelen munkakörülmények/ munkáltatói magatartás a szakszervezeti mozgalmak megerősödését, munkaügyi pereket, sztrájkhullámot vonhat maga után.

 
A gazdasági problémák, a növekvő frusztráció világviszonylatban fegyveres konfliktusokat is eredményezhet. Hiszen a Jupiter – Plútó trigon időnkénti stabilizáló hatásai mellett irritációkból is bőven kijut. Az elmúlt éveket meghatározó és 2017-ig még mindig érzékelhető (2015 december – 2016 február vége között kimondottan erőteljesen) Plútó – Uránusz kvadrát eddig is sok békétlenséget szított, most azonban egy kellemetlen, Neptun – Szaturnusz kvadrát is fokozza a diszharmóniát. (bővebben: Szaturnusz a Nyilasban)

 
„Míg a Szaturnusz a struktúrákat uralja, a Neptun tranzitjai egy idő után hajlamosak lehetnek feloldani helyzeteket életünkben. Bizonyos esetekben, ha ez az aspektus érinti képleteiteket, a struktúrák, helyzetek és kapcsolatok is kezdenek új szituációkba alakulni, fejlődni és átoldódni. Mivel a Neptun azt oldja fel, amit struktúráinknak tekintünk, bizonyos dolgok véget érhetnek, különösen ha ez az aspektus képleted egyik személyi bolygóját is érinti.

Ebben az időszakban egy olyan kényelmetlen életszakaszon mehetünk keresztül, amikor is a helyzetek, eszmék, sőt még emberek is kioldódnak életünkből, miközben az új még nem jelent meg. Eltűnik a régi, hogy átadja magát az újnak, de ez nem megy végbe egyetlen éjszaka leforgása alatt.

A Szaturnusz – Neptunusz kvadrátjai a zűrzavarral, a tisztánlátás hiányával is kapcsolatba hozhatók, akárcsak a sok- sok hazugsággal,amelyekkel mások traktálnak bennünket – vagy pedig mi áltatjuk saját magunkat.
Kollektív szinten számos eszme feloldódását és formaváltását tapasztalhatjuk meg. Mindezek a hatások a politikai életet, a kormányokat, a törvényeket is érintik” (Leslie Hale)

 

“A vizsgált tranzitnak egy nagyon hétköznapi hozadéka lehet a nemzetközi mozgástér beszűkülése bizonyos területeken és/ vagy bizonyos időszakokban. Mi több, a javak és az emberek szabad mozgását szabályozó nemzetközi egyezményekben is változások vagy szigorítások következhetnek be”. (Iulia Trandafir )

 

 

 

 

Átalakuló hiedelmek, vallásháborúk

 

1355678578-masked-palestinian-militants-from-islamic-jihad-during-training_1680312    A Jupiter, a Neptun, a Nyilas és a Halak princípiuma hit-és világnézetbeli kérdésekkel is kapcsolatban van. A Szaturnusz egyfelől az anyagi világ ura, másfelől azonban a „Küszöb Őre” is, aki csak azokat engedi spirituális tartományokba emelkedni, akik a fizikai sík követelményeinek is eleget tettek. (Nyilvánvaló, hogy a magukat szelleminek, letisztultnak képzelő, valójában azonban a hétköznapok és a praktikum legelemibb kritériumainak megfelelni sem tudó hőzöngők nem ebbe a kategóriába tartoznak. Így számukra a kozmikus tanítómester az elkövetkező időszakban a keserű kijózanodás pillanatait tartogatja. Az elmúlt években oly népszerű spirituális gyorstalpalókon hirdetett kvantumugrások helyett nagyobb hangsúlyt kapnak a hosszú távú érési, fejlődési folyamatok is. Hiszen tartós és hiteles javulást csak ily módon lehet elérni. Bővebben egy korábbi bejegyzésben:  Vízöntőkori újjászületés vagy tömeges elbutulás )

 

A Jupiter szembenállása a Halak Neptunnal , valamint a Nyilas Szaturnusszal képezett kvadrátja a vallással, világképpel kapcsolatos átalakulásokat sejtet. Ezek a tranzitok jelezhetik szélsőséges vallási nézetek összeütközését a másokéval. Ez a konfliktus nem korlátozódik csupán az ISIS-re és a sharia törvényekre, amelyeket széles körben el akarnak terjeszteni (bár az iszlám fundamentalizmus terjedése jelenti a legnagyobb veszélyt ebben az időszakban), hanem minden fajta szélsőségesen konzervatív vallásos csoportra is kiterjedhet.

 
A változó jegyekben haladó három lassú bolygó egyéni és globális szinten fokozza az instabilitást, így a spiritualitás (Neptun) lesz az egyetlen valóban érvényes menedék. A hivatalos egyházakból való kiábrándulás, a ránk kényszerített vagy a mindennapok valóságától teljesen elidegenedett vallásos dogmák azonban a hit elvesztését is eredményezhetik. Ezekben az időszakokban sokan kereshetnek más, saját vallásos hagyományaiktól eltérő szellemi utakat. Egy történelmi egyházhoz éppúgy csatlakozhatnak, mint egy alternatív vallásos közösséghez- és mindkét helyen találhatnak hiteles tanítókat és lelkiismeretlen szélhámosokat is. Mások drogok, alkohol és más függőségek révén igyekeznek menekülési útvonalat találni, de ez a legrosszabb forgatókönyv, hiszen a magasabb tudatszintek megtapasztalása helyett csupán maguktól és valódi feladataiktól kerülnek egyre távolabb. A legszerencsésebbek egyéni tapasztalatok révén tesznek szert azokra a hiteles spirituális élményekre, amelyek mindenfajta hivatalos egyházi tanításnál szilárdabb talajt adnak számukra, a legnagyobb megpróbáltatások közepette is.

 

 

 

 

III. A tranzit fontosabb állomásai

 

 

Hogy mindez hogyan fog konkrétan megnyilvánulni, nehéz megmondani, de a világban pillanatnyilag zajló változások nem túl megnyugtatók.

 

 hintázás a világ felett

 

 

Szeptember: a felbomlás (újabb)  jelei

 

Szeptember fontos mérföldkőnek számít, ebben a hónapban ugyanis olyan változások indulnak el, amelyek az elkövetkező egy év folyamataiból is ízelítőt adhatnak.

 
18-án a Szaturnusz visszatér a Nyilas jegyébe. Bár az újabb Jupiter – Szaturnusz kvadrát csak 2016 tavaszán pontosul be, a Jupiter – Neptun szembenállás egész hónapban érezteti hatását, az a tény pedig, hogy a Szaturnusz a Nyilasban, a Jupiter meg száműzetése jegyében, a Szűzben vendégeskedik, arra figyelmeztet, hogy a bőség és prosperitás időszaka még jó darabig várat magára.

 

Mint korábban – már szó volt róla, a Jupiter , a Nyilas természetes ura, a bőség, a terjeszkedés, a széles horizontok, a hit, optimizmus princípiuma, magától értetődő, hogy kimondottan nyomasztónak érzi a Szaturnusz vendégeskedését. Hogy mi lehet egy ilyen kombinációból? Nos, durva egyszerűsítéssel a Jupiterhez rendelhető dolgokból túlságosan kevés van, ezek a tartalmak korlátozott módon, csökkenten érvényesülnek. Beszűkülnek a horizontok, a mozgástér, a hit dogmává torzul, gondolatrendőrség formálja a véleményt, a hangulatot hit- és világnézeti viták mérgezik. Ez a pozíció már önmagában is utal az anyagi szűkölködésre, a Szűz jegyében száműzetésben levő Jupiter, a 2015 első és utolsó hónapjait meghatározó, és 2016 folyamán is erőteljesen érvényesülő Szaturnusz- Neptun kvadrát tovább fokozza ezt a tendenciát, akárcsak a Jupiter és a Szaturnusz egymással képezett kvadrátja. (Legközelebbi bepontosulások : 2016 márc 23, május 26).

 

 

Pénzügyi, gazdasági szempontból ezek a hatások nem sok jót ígérnek. Alighanem ez világviszonylatban valamilyen válsághoz fog kapcsolódni – az akkori bolygóhatásokról még lesz szó – ami az egyéni életekre is hatással lehet. A horoszkóp adottságai szerint ki könnyebben ki nehezebben oldja meg ezeket a feladatokat. Lényegesen könnyebb azonban felkészülten szembenézni velük

 

 

Egy nappal a Szaturnusz Nyilasba érkezése előtt, szeptember 17-én bepontosul a Jupiter – Neptun szembenállás is. A fényszög egész hónapban, sőt, október első hetében is érezteti hatását. Amikor a két bolygó farkasszemet néz egymással, szárnyra kap a fantázia, növekszik a kísérletező kedv, az idealizmus és a kíváncsiság pedig elfeledteti a szellemi növekedést kísérő fájdalmakat. Az igazság keresése azonban szélsőséges, fanatikus viselkedésbe is torkolhat. A túlzott és indokolatlan optimizmus , a különféle függőségek komoly anyagi veszteségeket eredményezhetnek, különösen ha a születési képlet is mutat ilyen hajlamokat.

 

Ebben az időszakban hajlamosak lehetünk túlidealizálni embereket, társadalmi vagy spirituális mozgalmakat, vallásos közösségeket, stb. Ez szükségszerűen csalódásokhoz vezethet, főleg ha magatartásunkkal olyanokat vonzunk életünkbe, akik hajlamosak visszaélni jóhiszeműségünkkel. A vakhit ebben az időszakban olyan formában is megnyilvánulhat, hogy elragadtatottságunkban elsiklunk azok fölött a fontos részletek fölött, amelyek egyébként nem kerülnék el figyelmünket.

 
A fényszög nagy kihívást jelent személyes, szakmai és spirituális növekedésünk szempontjából. Legyünk nyitottak a külvilág impulzusaira, az elénk táruló lehetőségekre és a kapott ajánlatokra, de nem biztos, hogy jó ötlet most elköteleződni (Az egymásnak ellentmondó információk közül nehéz kiszűrni az igazakat, a megérzések egyfelől nagyon jól, szinte látomásszerűen működnek, másfelől azonban félre is vezethetjük magunkat vagy mások csaphatnak be/ okozhatnak csalódást. Könnyű a nem megfelelő helyre csoportosítani vagy szétforgácsolni az energiákat)

 

 

Utazásokon, tanulmányokon keresztül értékes tapasztalatokra tehetünk szert, e felfedezések hatására pedig homlokegyenest megváltoztathatjuk eddigi nézeteinket. Ez adott esetben vallási hovatartozás, nemi identitás megváltoztatásához is vezethet, máskor pedig csupán merev meggyőződéseinek alakulnak át. Az egyensúly megőrzéséhez az idealizmusnak ezúttal is józan paraszti ésszel kell kombinálódnia, ha pedig valami túl szép ahhoz, hogy igaz legyen, valószínűleg nem is az.

 

 

Ezek a hetek nem kedveznek túlságosan a befektetéseknek sem: a nagyobb beruházásokat jobb ötlet október második felére halasztani, amikor valóágérzékünket egy Jupiter – Plútó trigon, illetve a Szűz Mars és Vénusz gyakorlatiassága is támogatja. (A szeptember 12 napfogyatkozás és a szeptember 28 -i teljes holdfogyatkozás, „vérhold”, a kettejük közötti időszakban , szeptember 26-án bepontosuló Mars – Szaturnusz kvadrát valamint a Mérlegben tolató Merkúr tovább fokozza a zavarodottságot. Ebben az időszakban tehát felesleges gyors előrelépésben reménykedni és az is eltarthat egy darabig, hogy megfelelő rálátásra tegyünk szert. A nagyvilágban is alaposan összekuszálódhatnak a szálak (ld. Putyin, az Egyesült Államok és a véres tetrád c. korábbi bejegyzést)

 

 

Október: segíts magadon és az Isten is megsegít

 

szivárvány a földbőlJóllehet az asztrológiai szakácskönyvek szerint az október 12-én bepontosuló Jupiter – Plútó trigon a tuti meggazdagodás fényszöge, a recept nem csupán a recesszió meg a többi mostoha feltétel miatt nem alkalmazható automatikusan. A Plútó ugyanis nem osztogatja olyan magától értetődő nagyvonalúsággal a javait, mint a Jupiter. A hozzá társítható analógiák (megújulás válságokon keresztül, saját erőforrások feltárása nagy nyomás alatt, újjászületés a halálon át) mellett a Bak jegyében olyan szaturnuszi követelményeket is támaszt mint a kitartás, mértékletesség, lemondás, óvatosság és önfegyelem.

 

Ez a harmonikus bolygókapcsolat mégis azt jelezi (a Szűzben haladó Mars és Vénusz jótékony hatásaival kombinálódva), hogy ha kitartóan dolgozunk terveink gyakorlatba ültetésén, aktívan keressük a megoldást a felmerülő kihívásokra, minden tőlünk telhetőt megteszünk a problémás helyzetek tisztázása érdekében, a külvilágból is segítség érkezik.

 
Ez az időszak szakmailag is előnyös lehet. A korábbi kezdeményezések talán mostanra érnek be, illetve saját kezdeményezésre most nagyon pozitív, hosszú távú változásokat eszközölhetünk. Azonban ismét hangsúlyoznom kell, hogy mindehhez sok aprómunka szükséges, eközben pedig akár úgy is érezhetjük, hogy az erőfeszítések nem állnak arányban az eredményekkel. Azonban . mégse becsüljük le sikereinket: a későbbiek során ugyanis nehezebb lesz új lehetőségeket teremteni.

 

 

Beszűkülő horizontok, csökkenő mozgástér

 

Ha az év első felében elmulasztottuk megtenni, a  felkészülésre, alapozásra október az egyik legalkalmasabb időszak. Később sem lehetetlen persze, csak nagyobb erőfeszítések kellenek hozzá. 2015 november vége felé, amikor a Szaturnusz Nyilas 7 °-on egzakt kvadrátot képez a Neptunnal, életünkben és a nagyvilágban újra változni kezdenek a körülmények. (Hatásait l. fennebb, ill. 2014. decemberi, 2015 januári előrejelzések, Szaturnusz a Nyilasban c. cikkekben)

 

kard8
A nagyvilág szempontjából ez nem túl kedvező időszak. A Jupiter január elején kezdi el látszólagos hátrálását,ami fékezően hat a gazdasági folyamatokra (l. majd a következő bejegyzéseket). Igyekezettel, szorgalommal és találékonysággal azonban még mindig össze lehet szedni azt, amire szükség van. Nem biztos, hogy fényűző körülmények között fogunk élni, de tartalékaink sem fogynak el. A retrográd fázisra jellemző lelassulás azonban korántsem jelenti azt, hogy kényelmesen ejtőzve munkálkodhatunk a részleteken. Épp ellenkezőleg: a környezetből rengeteg stresszhatás érkezik, ezek kezeléséhez pedig nem midig áll rendelkezésre elegendő idő és eszköztárunk is szegényes.

 
Ezek legjelentősebbike a 2016 január- februárban kis híján újra pontos Uránusz – Plútó kvadrát, amely nagyon sok váratlan eseményt hozott az elmúlt 2- 3 évben is a világban (tulajdonképpen 2010 óta érezteti a hatását) . Blogomban nagyon sok cikk foglalkozik vele, pl : Vulkán fölött, Próbatételek életre – halálra, Ami jön, fogadjátok, ami megy, engedjétek

Ez  a fényszög valószínűleg újabb nagyobb szabású változásokat jelez világviszonylatban. Bár minden esély megvan rá, remélhetőleg a háború/ polgárháború borzalmait nem kell megtapasztalnunk.

 

Március 7-én a Mars a Nyilasba lép: ez a pozíció egyfelől hajlamossá teszi az embert, hogy nagy célokat tűzzön maga elé, eszményítsen, túlidealizáljon, hosszabb távú terveiért küzdjön. Eközben azonban nehezen vesz tudomást a részletekről, és megbotolhat a saját árnyékában.

 

 
(Ugyanezen a napon + még 2- 3 nap előtte- utána egy Nap- Szaturnusz – Jupiter diszharmonikus kapcsolat is fokozza a zavart.)
Világviszonylatban egy újabb, erőteljes hatás érvényesül ekkor: a Szaturnusz is hátrálni kezd, a tolató Jupiterrel képezett diszharmonikus kapcsolata, kvadrátja egyre jobban érzékelhető. (A megrekedésnek ezt a folyamatát vetíti előre valószínűleg a március 9-i újhold, ami egyszersmind teljes napfogyatkozás is. Ez felerősíti  a fentebb tárgyalt konstellációknak a hatását is) A Jupiter – Szaturnusz kvadrát március 23-án pontosul be újra. A destabilizáló hatást az is fokozza, hogy a Halak Vénusz jelenléte miatt tulajdonképpen egy T- kvadrátról van szó , a Neptun pedig elég közel van a Vénuszhoz ahhoz, hogy szintén része legyen a formációnak.

 

Mint Vénusz, Szaturnusz és Jupiter erőpróbáló kapcsolatairól írt bejegyzésekben (Karmikusan terhelt viszonyok, Vénusz az Oroszlánban, A Jupiter és a Szaturnusz ciklusai, Jupiter Szaturnusz kvadrát) már szó volt róla, ezek a fényszögek elsősorban a világgazdaságra, pénzügyeinkre, társas viszonyainkra gyakorolnak befolyást. Ilyenkor könnyű egy nem megfelelő kapcsolatba belemenni, mert érzelmileg fogékony állapotban vagyunk,ítéleteinek emocionális szempontok vezérlik, igényeljük a romantikát, figyelmet, viszont túl is idealizálhatjuk szívünk választottját, szerelmi háromszögekbe keveredünk, csalunk és megcsalnak bennünket. Pénzügyi szempontból sem árt az óvatosság.

 

 

Erőgyűjtés vihar előtt

 

 

A fentebb említett, világviszonylatban érzékelhető tendenciákból nem biztos, hogy április közepén – május elején még sokat érzékelhetünk. Ez a hónap is kimondottan sikeresnek tekinthető, legalábbis szakmai, anyagi tekintetben (bár folyamatosan számolnunk kell a Jupiter – Szaturnusz kvadrát fékező hatásaival. A fényszög azonban csak május 26-án pontosul be újra. Érdemes kihasználni a Nap- Jupiter – Plútó május 13-ig érvényesülő kedvező hatásait, megszilárdítani az eddig elérteket. Anyagi, szakmai szempontból leginkább a május 6-i újhold energiái „hasznosíthatók”.

 

A következő ilyen pozitív hullám, amikor a szintén Bikában haladó Vénusz képez harmonikus kapcsolatot a Jupiterrel és a Plútóval. Ez a hatás kb. május 19-ig érvényesül. Az időszakot 2012 koratavaszához tudnám hasonlítani, amikor a hosszúra nyúlt tél után beindultak a dolgok, el lehetett érni valamilyen szintű stabilitást. Amit akkoriban felépítettünk, éveken át kitartott. (Május 10 körül a Jupiter is abbahagyja látszólagos hátrafelé mozgását és egyenesbe fordul, ami hosszabb távon valamelyes stabilitást visz az általános gazdasági folyamatokba, bár ezt még a legnagyobb jóindulattal sem lehet a bőség állapotának nevezni. A júniusi, általános mélypont még hátra van)

 

Most talán a lehetőségek szűkösebbek, jobban meg kell értük dolgozni (pedig 2012-ben sem volt jó ötlet ölbe tett kézzel ücsörögni) Minél tudatosabban használjuk ki a lehetőségeinket vagy teremtünk újakat, annál jobb. A kedvező hatások ugyanis most már csak rövid ideig érvényesülnek majd, és a későbbiekben sokkal nehezebb lesz új utakat kitaposni.

 

Újra rengeni kezd a föld

 

vihar a város fölött

A talaj május 21- től kezd el inogni, amikor a Nap belép az Ikrek jegyébe. Innentől egy sor destabilizáló bolygóhatás érvényesül. Ezek május legvégén már elég markánsak lesznek

 

Legkritikusabbnak a május és a június számít majd világviszonylatban A konstelláció valamilyen formában az egyéni életekre is befolyást gyakorol majd Persze, hogy kinél milyen szinten azt a tudatos döntések, az eddigi tettek is befolyásolják.

 

 
Ezek a szituációk június folyamán éleződnek ki igazán. A június 5-i újhold az Ikrekben egyszersmind egy Nagy Kereszt formáció része is, amely, jóllehet nem egzakt, bénító hatással lehet a világ gazdasági folyamataira ( a fényszög a Nyilas Szaturnusz, a Szűz Jupiter, Halak Neptun és az Ikrekben álló Nap, Hold, Vénusz részvételével jön létre) Pénzügyek tekintetében talán ez a legkeményebb hónap, de az Európai Unió egészére nézve sem ígér sok jót, bár remélhetőleg sikerül egyben maradnia. Jóllehet nagyon nehéz konkrét, esemény-szintű előrejelzéseket adni, valamilyen fajta instabilitás, káosz, megrekedés nagyon valószínű. Ezek a folyamatok egyébként egész évben érzékelhetők, de nem minden tagállamot érintenek egyformán. ( Sajnos Magyarország súlyosan megszenvedheti.)

 

 

 
A holtponton csak augusztus végére lendülünk túl, amikor a 3-a óta újra Nyilasban haladó Mars eléri (aug 24), majd megelőzi a Szaturnuszt, az elmozdulás azonban csak szeptember második felére válik érzékelhetővé. (Mint a későbbi bejegyzésekben még lesz szó róla, a Mars hosszas áthaladása a Skorpió és a Nyilas jegyén 2016 január 4 – 2016 szeptember 27 – önmagában is nagyon problematikus időszakot sejtet, a szó konkrét és átvitt értelmében vett állóháborúkkal, túlélésért folytatott egy helyben pedálozással, különféle, vallási és/vagy politikai ideológiák – táplálta vérfürdőkkel, a hatékony, célirányos cselekvést lehetetlenné tevő káosszal)

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s